Hướng dẫn vào Kho ứng dụng

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé