Hướng dẫn sử dụng điều khiển giọng nói

Anh chị salesman xem kĩ và hướng dẫn cho khách hàng nhé!