Hướng dẫn tùy chỉnh sắp xếp kênh

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé