Hướng dẫn cách tự động mở kênh truyền hình khi bật Bộ giải mã

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé