Hướng dẫn kết nối loa ngoài

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé