Hướng dẫn sử dụng một điều khiển duy nhất

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé