Hướng dẫn tính năng Multi Audio Sub khi xem phim

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé