Hướng dẫn kết nối bluetooth

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé!