Hướng dẫn cách nhận biết kênh truyền hình xem lại

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn cho khách hàng nhé!