Hướng dẫn nhận thông báo

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé