Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ đang sử dụng

Cách 1

Cách 2:

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé