Hướng dẫn cách tìm kiếm thủ công

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé