Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản FPT Play

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé