Hướng dẫn kết nối Bộ giải mã FPT Play với wifi

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé