[Box] Vì sao vào App FPT PLAY chỉ hiện hài kịch

Bước 01: Đăng ký / Đăng nhập tài khoản FPT Play.

Bước 02: Chọn mục “Mua gói” trên giao diện chính

Hoặc vào trực tiếp mục “Truyền hình”, các phim thuộc gói dịch vụ muốn xem.

Bước 03: Chọn “Gói dịch vụ” trong giao diện Tài khoản. Lựa chọn gói dịch vụ muốn mua trong danh sách hiển thị hoặc chọn “Mua gói” khi nhận được thông báo gói dịch vụ chưa mua.

Bước 04: Chọn thời hạn sử dụng gói dịch vụ trong danh sách hiển thị.