Giới thiệu tổng quát giao diện Bộ giải mã FPT Play (Phần 1)

Anh chị salesman xem kĩ để hướng dẫn khách hàng nhé